Інтернет для вчителя: вебліографічний покажчик / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2009. – 10 с.

Даний покажчик містить списки сайтів для вчителів, для того щоб сформувати Інтернет- орієнтовний спосіб їх мислення, навчити використовувати інформацію для самоосвіти, підвищення кваліфікаційного рівня, вирішення шкільних проблем і завдань. Наш буклет допоможе вчителям в освоєнні фахових ресурсів в мережі та дасть певні підказки у пошуку необхідної інформації для здійснення професійної діяльності.

Молодь: вибір шляху: вебліографічний покажчик / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2009. – 50 с.

Видання містить списки сайтів для студентів всіх областей України, перед якими стоїть нелегке завдання: ким бути? Як знайти головну справу свого життя, щоб приносити найбільшу користь людям, країні, відчувати себе потрібним, повноцінним і задоволеним своєю працею.

Працевлаштування: вебліографічний покажчик  / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2009. – 8 с.


Працевлаштування – це система організаційних, економічних і правових заходів, направлених на забезпечення трудової зайнятості населення, об’єднує всі форми трудової діяльності, що не суперечать законодавству, включаючи самостійне забезпечення себе роботою. Тут ми пропонуємо розглянуту ряд сайтів, які допоможуть знайти надійну та перспективну для Вас роботу.

Проблеми людства: Екологічна мандрівка  / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2009. – 15 с.

Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам, але з посиленням практичної діяльності, пов’язаної з винаходом знарядь праці, вплив її на природу неухильно зростав.
В цій екологічній мандрівці ви можете дізнатися про наслідки впливу людини на навколишнє середовище.

Прогулянка найвпливовішими веб-сайтами, які змінили світ: віртуальна екскурсія / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2009. – 11 с.

Видання містить інформацію про 15 найвпливовіших веб-сайтів, які змінили світ:
eBay.com – сайт покупок і аукціонів
wikipedia.com – онлайнова енциклопедія
napster.com -  сайт обміну файлами та ін.

Пошук свого місця в житті: Віртуальна подорож / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2010. – 13 ст.

Дана віртуальна подорож містить списки сайтів, які допоможуть знайти надійну та перспективну роботу.

Молодь обирає професію: Інтернет мандрівка / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2010. – 14 ст.

Сьогодні в Україні вищу освіту можна отримати в безлічі навчальних закладів – державних, приватних, комунальних та інших форм власності, лише спеціальностей в нашій країні існує близько шестисот. Як же випускникам шкіл зорієнтуватися, зважитися вибрати з цієї надзвичайної кількості лише одну, ту, яка визначить та змінить все його життя. Отже, пропонуємо вам Інтернет-мандрівку за допомогою якої ви можете обирати свій правильний вибір.

Інтернет для педагогів і психологів: Тематичні списки web-сайтів / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2010. – 24 с.


В даний покажчик ми розмістили посилання на Інтернет-ресурси, орієнтовані на педагогів і психологів, в тому числі - спеціалістів з навчання і виховання дітей з вадами розвитку. Як правило, кожний сайт надає різні можливості: ознайомитись зі статями. В окремі підрозділи винесені сайти більш вузької тематики, присвячені проблемам навчання, виховання, лікування дітей з певним дефектом.

Бібліотеки України: Тематичні списки web-сайтів / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н.Курцеба. – Бучач, 2010. – 12 с.

Бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людського знання, вона надає систематичну, цілеспрямовану допомогу в опануванні знаннями, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчого читача. Тут ми пропонуємо розглянути ряд сайтів бібліотек України.

Прогулянка сайтами органів державної влади України: Віртуальна екскурсія / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н. Курцеба. – Бучач, 2010. – 11 с.

Органи державної влади – складова частина державного механізму, наділена владними повноваженнями, обсяг яких визначається Конституцією України та законами. Діяльність органів державної влади забезпечують посадові та службові особи, які працюють на професійних засадах, можуть здійснювати юридично чинні дії та мають спеціальний статус державного службовця. Видання містить списки сайтів органів державної влади.

Право на радість: Інтернет-діалог / Бучацька центральна районна бібліотека, Інтернет-центр; уклад. Н. Курцеба. – Бучач, 2010. – 13 с.

Людей з обмеженими фізичними властивостями у всьому світі дуже багато, і кількість їх постійно зростає. У середньому щонайменше кожен десятий мешканець світу має фізичні, розумові або сенсорні дефекти. Отже кожна країна має вирішувати цілий комплекс проблем, щоб сприяти повноцінній інтеграції людей з функціональними обмеженнями у фізичне і соціальне середовище.